Insinööritoimisto TIKALES Ky suorittaa laadunvalvontaa Inspecta Sertifiointi Oy:n valtuuttamana ruosteenestoliikkeisiin, jotka kuuluvat SFS 4085 -standardiin (henkilö- ja pakettiautojen korin korroosionestokäsittelyt).

Laadunvalvonta suoritetaan seuraavien asiakirjojen perusteella:

ABClOO FI-merkin ja pohjoismaisen merkin käytön yleiset ohjeet
EO 337 FI-merkin käyttö henkilö- ja pakettiautojen korin korroosionestokäsittelyssä.
Standardit SFS 4085 Henkilö- ja pakettiautojen korin korroosionestokäsittely. 


Laadunvalvonta varmistaa, että luvanhaltijan omat laatutoiminnot toteutetaan edellä mainittujen asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Laadunvalvonta kattaa sekä uusien liikkeiden tyyppitarkastukset, että voimassa olevien lupien ulkoiset tarkastukset. Ulkoiset tarkastukset suoritetaan erityisohjeiden ilmoittamassa laajuudessa ennalta ilmoittamatta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Laadunvalvonnan ulkoinen tarkastus sisältää:

  1. Käsittelylaitoksen tilojen, laitteiden ja erikoistyökalujen kunnon ja toimivuuden toteamisen. Tarkastuskohteita noin 50 kpl
  2. Työsuorituksen tarkistamisen: koteloaineen kattavuus kotelo- ja saumarakenteissa,  alusta-aineen kattavuus alustassa ja pyörätiloissa, alustapesun kattavuus ja kunnollinen kuivaus,  jälkipuhdistus. Tarkastuskohteita on 80-140 kpl
  3. Sisäisen laadunvalvonnan toimivuus ja raportointi
  4. Käytetyt ruosteenestoaineet (SFS 4086 ja SFS 4087)