Ruostuminen on metallille luonnollinen ominaisuus, jota kiihdyttää seuraavat tekijät:

Suola

Maanteille levitetään vuosittain kymmeniä kiloja suolaa jokaista autoa kohden (118 000 000kg / Liikennevirasto 2014). Suola kiihdyttää metallin ruostumista ja alumiinin hapettumista, mutta se myös tuhoaa sinkki- ja keltapassivointipinnoitteita auton rakenteista. Suolaa käytetään eniten talvisin liukkauden torjuntaan ( 83 000 000kg), mutta sitä käytetään myös kesäisin pölyn sitomiseen (35 000 000kg). Yleisin suolalaatu on Natriumkloridi, mutta myös kalsiumkloridia käytetään pienemmissä määrissä.

Kosteus ja lämmönvaihtelut

Kosteutta joutuu auton rakenteisiin paitsi ajamisen seurauksena, myös lämmönvaihtelun seurauksena syntyvän kondension takia. Suojaamattomalla metallipinnalla vesi nopeuttaa ruostumista ja ensimmäisenä ruostuminen iskee saumoihin. Kosteus yhdessä suolan kanssa kiihdyttää ruostumista entistä nopeammin.

Hiekka

Soratiet sekä maanteiden hiekoitushiekka kuluttavat auton suojapinnoittoita hiekkapuhalluksen tavoin. Renkaat nostavat hiekan ylös tienpinnasta ja paiskaavat ne auton alustaan. Tästä syntyy myös kaikille tuttu rapina, jota harvoin pidetään sen vaarallisempana. Jokainen kivenisku kuitenkin kuluttaa auton pinnoitetta ja on vain ajan kysymys, milloin pinnoite kuluu pois ja ruostuminen alkaa.

Muovisuojat

Polttoainetaloudellisuuden ja aerodynamiikan parantamiseksi nykyisten henkilöautojen pohja on osittain peitetty muovisuojin. Muovisuojat vähentävät kiveniskujen aiheuttamia ongelmia, mutta aiheuttavat oman ongelman. Muovisuojien päälle kertyy maa-ainesta, suolaa ja kosteutta, jotka kiihdyttävät ruostumista. Ongelmalliseksi tilanne tulee kun nämä ulkoiset tekijät jäävät kompostin tavoin muhimaan usein täysin paljaan metallin ja muovin väliin. Muovisuojia ei saada purkaa katsastuksessa, jonka takia ruostumista ei yhtä helposti enää pystytä toteamaan kun aiemmin. Ruostuminen siis pääsee tapahtumaan piilossa eikä sitä voida pysäyttää ilman, että muovit puretaan ja epäpuhtaudet poistetaan.

Ruosteenesto

Pelkkä valmistajan tekemä ruosteenestokäsittely ei ole riittävä Suomen vaativiin olosuhteisiin. Pohjoismaisissa tutkimuksissa on todettu yllättävän suuria eroja autonvalmistajien tekemissä pintakäsittelyissä sekä automerkkien välillä että saman automerkin eri mallien välillä. Nykyisten autojen joustava korirakenne ja metallin reagoiminen lämpötilan vaihdoksiin aiheuttavat maalipintaan ja PVC-muoviin huokosia ja hiushalkeamia, joiden kautta kosteus, tiesuola, lika ja ilmansaasteet pääsevät vaurioittamaan metallipintaa. Ruosteenestokäsittely suojaa autoasi ruostumista kiihdyttäviä tekijöitä vastaan samalla pitäen sen turvallisena ja pitkäikäisenä.

AREKL:n jäsenliikkeessä ruosteenestokäsitelty auto on suojattu autonmaahantuojien hyväksymien nykyaikaisten kriteerien mukaisesti.

Puhkiruostumattomuustakuu

AreklAuton oma puhkiruostumattomuustakuu kattaa vain valmistajan valmistus- tai materiaalivirheestä aiheutuvat ruostevauriot.  Takuu ei kata kiveniskemistä tai pohjan maalivaurioista alkanutta ja suolan sekä kosteuden aiheuttamaa ruostumista, jotka ovat yleisimmät syyt auton ruostumiseen. Ruosteenestoliikkeen myöntämä takuu taas antaa turvan juurikin näistä ulkoisista tekijöistä aiheutuvaa ruostumista vastaan.

Ruostumattomuustakuun voimassa säilyminen edellyttää säännöllisten koritarkastusten tekemistä valtuutetussa huollossa. Koritarkastukset eivät välttämättä kuulu auton huolto-ohjelmaan, joten kuluttajan tulee muistaa huolehtia niistä itse.

Katso lähin jäsenliikkeesi